Så här går en optimering hos Hi-Tuning Performance / Vestfold Chiptuning Göteborg till:

Det blir en lång post, men ha tålamod, då detta är viktig information.

-----------------------------------------------

Steg 1 optimering: Pris 4950:-
Utgångspunkten är ett fordon som är standardutrustat, eller har lättare modifieringar som t.ex. sportavgassystem. Vi maximerar prestandan med en säkerhetsmarginal som inte kompromissar med driftsäkerheten vid normala förhållanden. Vi garanterar effektsiffrorna som utlovas (som minimum effekt), men i många fall kan mer effekt erhållas.

FÖRLOPP
* Vi börjar med enklare genomgång och felkodsurläsning
* Föreligger fel på fordonet, ombeds kunden att återkomma när felet är åtgärdat. Vi kan inte optimera fordon med fel och defekter gällande motor och stödsystem. Det kommer i de flesta fall förvärra situationen. Enklare fel kan åtgärdas på plats, och optimeringen kan fortsätta.
* Originalmjukvaran i fordonet läses ur.
* Vi använder i de flesta fall DIN originalmjukvara som utgångspunkt för optimeringen. Detta görs på plats ("in-house") hos oss, eller skickas via Vestfold Chiptuning till specialist på just ditt fordon.
* Tidsåtgång för optimering 1-3 timmar. I sällsynta fall behöver kunden återkomma vid senare tidpunkt för vidare optimering (gäller endast extremt ovanliga fordon, eller nylanserade modeller).
* Provkörning, och eventuell loggning av bilens parametrar för att säkerställa att funktion efter optimering är korrekt.
* Upptäcks efter optimering att tryckslangar eller dyl. läcker pga. eventuellt förhöjt turbotryck, kan detta ofta åtgärdas hos oss. Om större problem upptäcks (som tidigare har varit maskerade när fordonet ej var optimerat) ombeds kunden åtgärda detta. Beroende på felets art, tas beslut om kunden skall köra vidare med optimerad mjukvara tills felet är åtgärdat, eller om original mjukvara skall återställas. Kunden får då återkomma vid senare tillfälle för att få den optimerade mjukvaran installerad. Vi rekommenderar gärna en kompetent verkstad om inte kunden själv kan ombesörja detta.
* Kund betalar via någon av våra betallösningar (kort, kontant, Swish, banköverföring, Klarna delbetalning), och åtnjuter därefter sitt optimerade fordon.

MOTORGARANTI
* Vid steg 1 optimering ingår 1 års motorgaranti. Denna garanti gäller om det kan härledas till att motorhaveri har uppstått som följd av optimering utförd av oss.
* Kunden kan instrueras om speciella förhållningsregler, som t.ex. att bara tanka bensin med högre oktan än den som fordonstillverkaren rekommenderar.

-----------------------------------------------

Steg 2 optimering: Pris 7950:-
Utgångspunkten är ett fordon som är allt ifrån lättare modifierat, till att ha bytt väsentliga delar så som turboaggregat, eller tagit bort prestandahämmande delar. Vi maximerar prestandan efter konsultation och överenskommelse med kund. I detta fall är effekt ofta svår att uppskatta. Men med ett känt "recept" av delar installerade i kundbilen, kan vi med vår stora erfarenhet ge en välgrundad uppskattning. För att få en mer bestämd effektsiffra, behöver fordonet ett effekttest i chassidynamometer om kund så önskar. Vill kunden detta, tas en extra avgift ut.

Förlopp:
* Kund kommer på besök med sitt fordon.
* Vi börjar med konsultation. Vad vill kunden ha? Vad förväntar sig kunden? Är kunden medveten om riskerna? Har kunden kompetens att ta hand om fordonets behov? Större ansvar hos kund föreligger vid steg 2 optimering.
* Genomgång av fordonet och felkodsurläsning.
* Föreligger fel på fordonet, ombeds kunden att återkomma när felet är åtgärdat. Vi kan inte optimera fordon med fel och defekter gällande motor och stödsystem. Det kommer i de flesta fall förvärra situationen. Enklare fel kan åtgärdas på plats, och optimeringen kan fortsätta.
* Originalmjukvaran i fordonet läses ur.
* Kund betalar en delsumma motsvarande steg 1 optimering via någon av våra betallösningar (kort, kontant, Swish, banköverföring, Klarna delbetalning).
* Vi använder i de flesta fall DIN originalmjukvara som utgångspunkt för optimeringen. Detta görs på plats ("in-house") hos oss, eller skickas via Vestfold Chiptuning till specialist på just ditt fordon.
* Tidsåtgång för optimering 1-3 timmar, och upp till ett dygn. Fordon kan behöva behållas hos oss, eller så behöver kunden återkomma vid upprepade tillfällen.
* Provkörning, och eventuell loggning av bilens parametrar för att säkerställa att funktion efter optimering är korrekt.
* Upptäcks efter optimering att tryckslangar eller dyl. läcker pga. eventuellt förhöjt turbotryck, kan detta ofta åtgärdas hos oss. Om större problem upptäcks (som tidigare har varit maskerade när fordonet ej var optimerat) ombeds kunden åtgärda detta. Beroende på felets art, tas beslut om kunden skall köra vidare med optimerad mjukvara tills felet är åtgärdat, eller om original mjukvara skall återställas. Kunden får då återkomma vid senare tillfälle för att få den optimerade mjukvaran installerad.
* Vid behov, även körning i chassidynamometer. Avgift kan tillkomma.
* Kund betalar andra delsumman (3000:- + ev. tillkommande avgifter) via någon av våra betallösningar (kort, kontant, Swish, banköverföring, Klarna delbetalning), och åtnjuter därefter sitt optimerade fordon.

Säkerhet:
* Vid steg 2 optimering ingår sällan 1 års motorgaranti. Det är endast vid speciella tillfällen detta tillämpas, och detta endast efter att företaget och kunden ingått ett skriftligt avtal med speciella förhållningsregler.
* Kunden kan instrueras om speciella förhållningsregler för att hålla sitt fordon vid god hälsa, som t.ex. att bara tanka bensin med högre oktan än den som fordonstillverkaren rekommenderar, att använda en specifik viskositet på motorolja, eller att installera utökade säkerhets- och övervakningsåtgärder (t.ex. bredbandslambdamätare och temperaturmätare).

-----------------------------------------------

Steg 3+ optimering: Startpris 9950:-
Extremt effektuttag för både gata och racebruk. Både originalstyrsystem och eftermarknadsstyrsystem är välkomna.

Förlopp:
* Extremoptimering enligt överenskommelse. Startavgiften är 9950:- via någon av våra betallösningar (kort, kontant, Swish, banköverföring, Klarna delbetalning).
* Därefter tillkommer tim- och utrustningsdebitering. Detta debiteras antingen veckovis, och/eller via slutfaktura. Vi gör ingenting som kunden inte godkänner.

Säkerhet:
* Vår stora erfarenhet, och vår höga kunskapsnivå och förståelse inom motorstyrsystem, elektronik, motorers fysik och termodynamik, samt material- och hållfasthet.