Vi vill bara påminna om att vi alltid har ett års motorgaranti, om felet kan härledas till en optimering utförd av oss.

Välj alltid en optimeringsfirma som har detta:
* Försäkringar
* Garantier
* Registrerad firma med redovisning.

Detta är för din säkerhet som kund, och för din bils välbefinnande.

Välkomna 🤗