DIESEL PARTIKEL FILTER (DPF)

Ett dieselpartikelfilters (DPF) arbete är att kort och gott att sänka utsläppen från ditt diesel fordon. Diesel partikel filtrets jobb är att fånga partikel material (sot i folkmun) från fordonets avgasemissioner.

För att partikelfiltret ska fungera korrekt måste denne kontrolleras och rengöras regelbundet. De flesta bilar har en automatisk regenerering vilket innebär att systemet bränner rent med hjälp av att tillfälligt kraftigt öka på mängden tillsatt bränsle med följden av extremt hög avgastemperatur, något som normalt kan märkas genom att vit rök kommer från fordonets avgaser.

Men om regenereringen misslyckas tex vid kortare körsträckor felaktigt körsätt mm. resulterar detta istället i ytterligare sotansamling i DPF, cykeln körs igen då aggressivare än tidigare alltså mer tillsatt bränsle, misslyckas regenereringen även denna gång har man med stor säkerhet ett ogynnsamt stort lager sot i DPF vilket kommer att påverka bilens prestanda och även orsaka en rad farliga och kostsamma problem med fordonet. Misslyckad regenerering är oftast förknippad med att fordon som används 'kortare sträckor' och inte får nödvändig tid för att få tillräcklig varma avgaser som krävs för att förbränna dessa sotpartiklar utan istället tillsätter mer. 

Om ditt fordon kämpar med tät/fullt partikelfilter, uppstår det ofta en varnings lampa/motorlampa/DPF-lampa som blinkar eller lyser i instrumentpanelen. Denne måste tas på allvar och inte ses som "de fixar vi senare" då resultatet av detta blir snabbt ökade kostnader mot att rätta till ursprungsproblemet!

VAD MAN KAN GÖRA:


# DPF-regenerering: Vi hjälper dig att starta en fullständig DPF-regenereringsprocess med hjälp av våra avancerade diagnostikverktyg.

# DPF-ersättning/rensning: Om DieselPartikelFiltret är så fullt att det inte kan repareras, kan vi ersätta detta med en ersättande del till avgassystemet alternativt mekaniskt öppnar DPF och rensar denne, naturligtvis justerar vi även bilens mjukvara för de nya mycket bättre avgasflödet, detta till en bråkdel av återförsäljarens kostnader, speciellt eftersom att vi lämnar 3 års garanti på arbetet.

# DPF-bortprogramering: Om du själv har rensat DieselPartikelFilter på dess innehåll kommer snabbt motorlampa att tända sig, detta pg.a de förändrade flöde motorn styrenhet registrerar, vi omprogrammerar bilens motorstyrdon (ECU) till att stänga av fordonets Diesel Partikel Filtersystem så att någon motorlampa för detta ej visas.